Moduler

Kurset dækker både teori og helt konkret metode. Det kan tilpasses og målrettes jeres specifikke arbejde og kombineres med efterfølgende supervision.

TEORI: Lær at tænke og tale om vaner:

I teoridelen får du et fundamentalt framework – altså en teoretisk ramme som lærer dig at forstå hvad vaner er, hvorfor du har dem og hvordan de opfører sig.

Teoridelen er en forudsætning for at kunne arbejde med metoderne og interventionn efterfølgende. Men det er muligt at nøjes med dette modul, da det ofte vil give svar på mange af de spørgsmål man arbejder med som behandler og teorierne kan integreres i dine eksisterende metoder.

LYT OG LÆR:

For generel indføring i vaneteori, kan du lytte til podcasten Vaneinstituttets første 3 lektioner:

Tusind tak for dejlig kursusdag. Du er virkelig godt til at formidle. Det bliver både enkelt og fængende, og du er meget sikker i din form. Jeg tager flere ting med fra dagen, og jeg vil særlig vægte det at få præciseret situationerne, som udløser vanen.

Stinne MØlgård, psykolog

METODE: Praktisk del, med helt konkrete metoder

Metodedelen lærer dig at have en samtale om vaner med en klient. At stille de rigtige fokuserede spørgsmål og at sikre en fremdrift hen imod at konfrontere vanen.

Det praktiske modul arbejder videre med vaneforståelserne og frameworket fra TEORIDELEN, men arbejder desuden direkte med vanestrategierne. Her arbejdes med at håndtere vaneimpulserne og have alternative strategier til at “adlyde” vanen.

Arbejdet her bygger bl.a. på elementer fra metakognitiv psykologi og mindfulness. Desuden arbejder vi med eksistentielle tilgange og får sat vanerne i perspektiv til det levede liv og de valg vi træffer. Endelig arbejder vi med mindfulnes og med at være i de svære situationer, hvor vanen trækker i os, uden nødvendigvis at gøre hvad vanen siger.

Her er fokus i mindre grad på adfærden og i højere grad for de følelser og tanker der opstår i os.

LYT OG LÆR:

For at lære mere om hvordan metoden bruges, kan du lytte til podcasten Vaneinstituttets 4. og 5. lektion:

SUPERVISION: Få hjælp og opfølgning efterfølgende

Kurset kan suppleres med efterfølgende supervision på det daglige arbejde med vaner, sammen med kolleger.

I supervisionen tager I cases med og får supervision af underviseren, samtidigt med at andre kan lytte med og lære af jeres cases. Supervisionen har primært til formål at sikre at meoden og tænkningen bliver indarbejdet og trænet. det indebærer også at de behandlervaner I selv har, bliver udfordret.

Supervisionen vil blive tilbudt som enten online eller offline, alt efter sammensætning og den generelle situation i samfundet.