MODULER

Kurset er opbygget af moduler, som dækker teori, metode og supervision. Kurset kan tilpasses og udbydes internt hos jer og målrettes jeres specifikke arbejde.

MODUL 1: Vaneteoretisk grundkursus:

På MODUL 1 får du et fundamentalt framework – altså en teoretisk ramme som lærer dig at forstå hvad vaner er, hvorfor du har dem og hvordan de opfører sig.

Modulet er en forudsætning for at arbejde med metoder og intervention i efterfølgende moduler. Men du kan sagtens nøjes med at tage dette modul, da det ofte vil give dig svar på mange af de spørgsmål du arbejder med som behandler og kan integreres i dine eksisterende metoder.

LYT OG LÆR:

For generel indføring i vaneteori, kan du lytte til podcasten Vaneinstituttets første 3 lektioner:

MODUL 2: Praktisk metodekursus

Metodedelen lærer dig at have en samtale om vaner med en klient. At stille de rigtige fokuserede spørgsmål og at sikre en fremdrift hen imod at konfrontere vanen.

Det praktiske modul arbejder videre med vaneforståelserne og frameworket fra MODUL 1, men arbejder desuden direkte med vanestrategierne. Her arbejdes med at håndtere vaneimpulserne og have alternative strategier til at “adlyde” vanen.

Arbejdet her bygger bl.a. på metakognitiv psykologi. Desuden arbejder vi med eksistentielle tilgange og får sat vanerne i perspektiv til det levede liv og de valg vi træffer. Endelig arbejder vi med mindfulnes og med at være i de svære situationer, hvor vanen trækker i os, uden nødvendigvis at gøre hvad vanen siger.

Her er fokus i mindre grad på adfærden og i højere grad for de følelser og tanker der opstår i os.

LYT OG LÆR:

For at lære mere om hvordan metoden bruges, kan du lytte til podcasten Vaneinstituttets 4. og 5. lektion:

MODUL 3: Supervision i praksis

Her modtager du supervision på dit daglige arbejde med vaner, sammen med andre behandlere som dig.

I supervisionen tager du cases med og du får supervision af underviseren, samtidigt med at andre kan lytte med og lære af dine cases. Supervisionen har primært til formål at sikre at meoden og tænkningen bliver indarbejdet og trænet. det indebærer også at de behandlervaner du selv har, bliver udfordret.

Supervisionen vil blive tilbudt som enten online eller offline, alt efter sammensætning og den generelle situation i samfundet.